Vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin

1. Miksi Leimauslaitetta kannattaa käyttää työajan seuraamiseen?

Näin työaika tallentuu yksiselitteisesti ja tarkasti.

 

2. Voiko työaikaa leimata myös muuten kuin Leimauslaitteeseen?

Kyllä, Leimauslaitteen lisäksi myös henkilön omaa kännykkää voi käyttää työajan kirjaamiseen, esimerkiksi liikkuvassa työssä.

 

3. Mitä tietoa Leimauslaite kerää?

Leimauslaitteesta työaikatiedot tallentuvat taustajärjestelmään sisältäen tiedot henkilöstä, tehdystä työstä ja tarkasta kellonajasta.

 

4. Mihin tunnit menevät leimauksen jälkeen?

Leimatut tunnit tallentuvat Tuntinettiin, josta sekä työntekijä itse että hänen esimiehensä voivat tarkastella niitä.

 

5. Kuinka montaa eri tehtävää Leimauslaitteella voi seurata?

Leimauslaitteella voi seurata niin montaa tehtävää kuin on tarpeen. Eri koodipaikkoja on käytettävissä kerralla maksimissaan 10 000.

 

6. Voivatko tunnit hävitä Leimauslaitteesta, jos se esimerkiksi vikaantuu?

Eivät voi, koska kaikki leimaukset siirtyvät reaaliaikaisesti taustajärjestelmään, jossa ne ovat tallessa.

 

7. Voiko leimattuja aikoja muuttaa jälkikäteen?

Kyllä voi. Virheellisiä työaikakirjauksia voi manuaalisesti muuttaa taustajärjestelmässä. Oikeus tuntien korjaamiseen voidaan antaa esimiehelle tai työntekijälle itselleen. Käsin korjatusta työaikamerkinnästä jää erilainen jälki kuin leimatusta, joten merkinnät erottaa toisistaan helposti.

 

8. Millaisia raportteja leimatusta työajasta saa?

TES-tulkittu palkanmaksuaineisto, laskutusraportit, sairaslomaraportit, työajan jakautumisraportit töittäin, työajan jakautuminen osastoittain, työajan jakautuminen henkilöittäin.

 

9. Kuinka paljon vaivannäköä Leimauslaitteen käyttöönotto vaatii?

Leimauslaite on yksinkertaisimmillaan toimintavalmiudessa samana päivänä kun se on toimitettu.

 

10. Voiko työpäiväleimauksiin asettaa automatiikkaa?

Järjestelmään voidaan asettaa esimerkiksi automaattinen ruokatauon leikkaus keskelle työpäivää. Lisäksi voidaan tehdä asetus, että työaika alkaa kirjautua vasta silloin, kuin työvuoro alkaa, esimerkiksi tasan klo 7, vaikka työntekijä leimaisi sisään klo 6.50. Ulosleimauksessa järjestelmä toimii samalla periaatteella. Jos työntekijä leimaa ulos klo 15.20, vaikka työvuoro on päättynyt klo 15, niin työaika leikkautuu klo 15:een. Myös muita leimauksen pyöristyssääntöjä on mahdollista asettaa.